IPC

Wat houdt IPC (International Primary Curriculum) in? Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde units. Voor elke bouw zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind. Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort.

IPC

Wat houdt IPC (International Primary Curriculum) in?

Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde units. Voor elke bouw zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind. Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort.

In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden aandacht besteed kan worden. 

Het IPC is samengesteld met het oog op hoge verwachtingen hebben op het gebied van leren als ook om de leerkrachten te helpen de lessen boeiend, actief en zinvol voor de kinderen te maken en geeft ook een internationaal perspectief. Dit curriculum helpt ons en de kinderen waardevoller te leren. Het curriculum bevat werken met de 21e eeuwse vaardigheden. Via www.ipc-nederland.nl kunt u meer lezen. 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!