Lees verder

Lees verder

Kinderen leren zich ondernemend, kritisch, zelfbewust en nieuwsgierig op te stellen. Uw kind krijgt les in een gestructureerde en veilige omgeving. De Bussel is een Vreedzame School, dat betekent dat wij onze school zien als de maatschappij in het klein. De klas en de school zijn als het ware een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Naast de belangrijke basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen, staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind voorop. Andere kernbegrippen op De Bussel zijn; rust en ruimte (om te ontdekken, te spelen en om te leren). 

'We doen dit alles samen met veel P​lezier,  we verwachten een grote I​nzet en we zien veel T​alenten groeien!' 

Onze school bestaat uit een team van 8 leerkrachten en ondersteunend personeel. Wij hebben 5 groepen, waarvan 1 kleutergroep en in totaal zo'n 120 kinderen.

Wilt u nader kennismaken met onze school, meldt u zich dan aan voor een oriënterend gesprek en/of rondleiding  Voor vragen of overige informatie kunt u mailen naar info.obsdebussel@talenthoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Het team van OBS De Bussel

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!