Schoolgids

Schoolgids

In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op hoe het onderwijs op het kindcentrum is ingericht, hoe wij samenwerken met ouders/ verzorgers, wat u van het team kunt verwachten, wat wij van ouders/verzorgers verwachten en hoe het team probeert de kwaliteit van de school verder te verbeteren. De praktische informatie kunt u vinden op onze website of in het Ouderportaal. 

Klik hieronder om de schoolgids als PDF-document te openen.

Schoolgids 2023-2024.pdf

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!