Missie/Visie

PIT 'We doen dit alles samen met veel P​lezier, we verwachten een grote I​nzet en we zien T​alenten groeien!'

Missie en Visie

PIT
'We doen dit alles samen met veel P​lezier, we verwachten een
grote I​nzet en we zien T​alenten groeien!'

Missie en Visie

B​eleven. We zijn onszelf, met elkaar, op onderzoek, hebben plezier, ontdekken, vieren, leren samen.

U​itdagend. We staan open voor vernieuwingen, stellen scherpe doelen, eigenaarschap vinden wij belangrijk, zoeken naar 'altijd meer weten'.

Samen. We sluiten niets en niemand uit, samen zijn wij een, dat is onze basishouding. We kijken naar elkaar om.

S​ociaal. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor ons leren/ontwikkelen, voor elkaar. Kinderen voelen zich gezien en gehoord. We zijn gastvrij.

E​igenwaarde. De enige waarde die onbetaalbaar is en een voorwaarde voor geluk. We zijn evenwichtig, stabiel en authentiek.

L​eren.  We bieden een rijk leeraanbod en leren binnen diverse werkvormen, waarin samen leren, samen kiezen en samen ontwikkelen centraal staat.                                                                 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!