Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor het onderwijs op ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een oriënterend gesprek en/of rondleiding. Tijdens dat gesprek geven wij informatie over het onderwijs op het kindcentrum. U krijgt ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het gesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we als kindcentrum voor staan. U kunt bellen voor een afspraak naar 0229-233532 en vraag dan naar Debby Doezie.

Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor het onderwijs op ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een oriënterend gesprek en/of rondleiding. Tijdens dat gesprek geven wij informatie over het onderwijs op het kindcentrum. U krijgt ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het gesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we als kindcentrum voor staan. U kunt bellen voor een afspraak naar 0229-233532 en vraag dan naar Debby Doezie.

Wanneer u kiest voor De Bussel

Na het oriënterend gesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op het kindcentrum te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden voor het onderwijs. Het is belangrijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, met name wanneer u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij beoordelen namelijk zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. De inschrijving op De Bussel is officieel wanneer u deze bevestiging heeft ontvangen.
 

Wennen op school

De leerkracht van uw kind neemt een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt, contact met u op voor een kennismakingsgesprek. De leerkracht informeert u dan ook over de dagelijkse gang van zaken in de groep en spreekt met u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Kleuters mogen 6 dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voordat uw kind op onze school begint. Van een kleuter die onze school gaat bezoeken, verwachten wij dat hij/zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet.
 

Zit uw kind op een andere basisschool?

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school. Wanneer sprake is van een specifieke zorgbehoefte voor uw kind, zal de directie beoordelen of onze school aan deze behoefte kan voldoen of dat een andere onderwijsplek beter daarbij aansluit. In dat geval nemen wij uiteraard contact met u op om samen naar de mogelijkheden te kijken.

In principe vindt een overstap plaats na een vakantie, maar in geval van een verhuizing kan soms ook tussentijdse overplaatsing noodzakelijk zijn. Natuurlijk kan uw kind vooraf ook al een dagdeel komen wennen en kennismaken in de groep. 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!