Organisatie van ons onderwijs

Organisatie van ons onderwijs

Een schooldag op kindcentrum De Bussel

Gedurende de schooldag worden instructies afgewisseld met zelfstandig werken. De instructies zijn kort en krachtig voor de kinderen die al snel zelf verder kunnen. De rest van de klas oefent nog even onder begeleiding van de leerkracht en kan daarna zelf aan de slag. Dan is er tijd om met de kinderen die extra uitleg nodig hebben nog even apart te zitten. 

Deze manier van organiseren wordt op Leerplein 1 t/m 4 vooral binnen de eigen klas toegepast. Wel hebben alle leerjaren op het Leerplein 1 t/m 4 een gezamenlijk thema en wordt er nauw samengewerkt tussen de leerkrachten. Er zijn gezamenlijke activiteiten, instructiemomenten en spelmomenten. 

Op Leerplein 5 t/m 8 zijn de instructies en het zelfstandig verwerken van de oefenstof op verschillende plekken. Er is een vast lokaal waar alle rekeninstructies voor de verschillende jaargroepen worden gegeven en een lokaal voor de taal- en spellingslessen. Een instructie, inclusief begeleide inoefening, duurt maximaal 40 minuten. Daarna gaan de kinderen op een vaste plek aan het werk op het Leerplein of het leerlokaal. Voordelen: de instructies zijn alleen met de eigen jaargroep, afgestemd, intensief en kort, zonder verstoringen door andere leerlingen of activiteiten. Het oefenen en werken vindt plaats op een plek die de leerling soms zelf kiest en in sommige gevallen wordt deze keuze gestuurd door de leerkracht of onderwijsassistent. Met als doel de leerling een plek te bieden die het beste bij hem of haar past. 

Bijkomend pluspunt is dat kinderen regelmatig even beweging tussen de instructie en verwerking hebben en niet meer de hele dag op dezelfde plaats in hetzelfde lokaal bij dezelfde leerkracht zitten. 

De kinderen leren zelf hun tijd te plannen, te werken volgens een dagrooster in de Google Agenda, om te gaan met verschillende leerkrachten, goed naar zichzelf te kijken en de best passende werkplek te kiezen en hebben dus een grote mate van eigenaarschap over hun eigen leren. En een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Voor de leerkrachten en onderwijsassistenten betekent het dat zij samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan de kinderen, zij kennis en lesvoorbereidingen kunnen delen, er ruimte is voor extra zorg aan kleine groepjes kinderen en er een afwisseling is tussen lesgeven en momenten voor gesprekjes met kinderen of rustig toezicht houden in het leerlokaal of op het Leerplein. De leerkrachten zorgen voor bondige instructies die ertoe doen en zijn daarnaast vooral coachend en begeleidend bezig. Iedere leerkracht heeft een mentorgroep onder haar hoede: een groep van ongeveer 25 kinderen die door de mentor gevolgd worden in hun ontwikkeling. De mentor voert tevens de oudergesprekken en is de vaste contactpersoon voor ouders. 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!