Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

OBS De Bussel heeft een ouderfonds, waaruit activiteiten worden bekostigd, die niet ten laste van het “normale” schoolbudget gebracht kunnen worden. 

U moet hierbij denken aan zaken als:

 • Deelname aan sporttoernooien 

 • Dagjes weg met de kinderen (zoals bijvoorbeeld MAK, theatervoorstellingen, etc.) 

 • Museumbezoek(en)

 • Organisatie van projecten 

 • Verjaardagscadeautjes

 • Eindfeest op de laatste schooldag

En laten we vooral de volgende activiteiten niet vergeten:

 • Sinterklaasfeest

 • Kerstfeest met o.a. het kerstdiner op school  

De ouderraad coördineert de besteding van de door u betaalde ouderbijdragen en ziet erop toe dat alle leerlingen van de school op de een of andere wijze hiervan profiteren. De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar heel belangrijk voor de school en de kinderen. Ieder jaar willen we uiteraard voor de 100% opbrengst gaan!

Onderstaand treft u de bedragen aan voor schooljaar 2022/2023:

 • kinderen volledig schooljaar € 30,00

 • kinderen na 1 januari 2019   € 15,00

 • kinderen na 1 april 2019       €   7,50

Natuurlijk staat het ouders vrij naar eigen keuze meer te betalen. Dat extra geld komt allemaal ten goede aan de kinderen en wij als ouderraad en school zullen dit zeer waarderen.

De ouderbijdrage mag overgemaakt worden naar bankrekeningnummer:

NL66 RABO 0307 7607 58   t.n.v.  Ouderraad OBS De Bussel te Blokker o.v.v.  de naam/namen van uw kind(eren) en groep(en).

De ouderraad,
Mellanie Egberts | Penningmeester Ouderraad De Bussel
or.obsdebussel@talenthoorn.nl

N.B: De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp aan het einde van het schooljaar. Hiervoor betaalt u een aparte bijdrage op een ander banknummer. Informatie hierover wordt door de school verstrekt.

  

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!