MR

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De MR is geen vrijblijvende "praatgroep". De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.

MR

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De MR is geen vrijblijvende "praatgroep". De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.

Vergaderdata MR

 

1. Woensdag 2 november 2022

2. Woensdag 11 januari 2023

3.  Woensdag 8 maart 2023

4. Woensdag 31 mei 2023

Wie zit er in de MR?

In de MR hebben de volgende leden zitting:
Paul(ouder)
Hindrik (ouder)
Anouk (leerkracht)
Manon (leerkracht)
 

Meer informatie........

Als u nog nader geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van de MR, als u iets in de MR aan de orde wilt laten komen of heeft u een vraag aan de MR?  Dan kunt u mailen naar mr.ikcbussel@talenthoorn.nl.

De notulen van de MR vergadering zullen verspreid worden via het Ouderportaal. 


 
 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!