MR

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De MR is geen vrijblijvende "praatgroep". De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.

MR

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De MR is geen vrijblijvende "praatgroep". De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.

Vergaderdata MR

 

1. Woensdag 18 november 2020

2. Woensdag 27 januari 2020

3. Woensdag 31 maart 2020

4. Woensdag 26 mei 2020

Wie zit er in de MR?

In de MR hebben de volgende leden zitting:
Paul(ouder)
Hindrik (ouder)
Jenny(leerkracht)
Anouk (leerkracht)

Meer informatie........

Als u nog nader geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van de MR, als u iets in de MR aan de orde wilt laten komen of heeft u een vraag aan de MR?  Dan kunt u mailen naar mr.obsdebussel@talenthoorn.nl.

De notulen van de MR vergadering zullen verspreid worden via het Ouderportaal. 


 
 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!