Opvang

Kindcentrum Bussel biedt een warme en vertrouwde omgeving waar kinderen van 0-12 jaar zich al spelende ontwikkelen. Door samen te spelen en samen te werken ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun sociale vaardigheden.

Opvang

Kindcentrum Bussel biedt een warme en vertrouwde omgeving waar kinderen van 0-12 jaar zich al spelende ontwikkelen. Door samen te spelen en samen te werken ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun sociale vaardigheden.

Kinderdagverblijf

De ruime groep van het kinderdagverblijf heeft een fijne ruimte om te spelen in huiselijke sfeer. In Kindcentrum Bussel zorgen we voor een omgeving waar kinderen zich gezien voelen. Waar ze binnen én buiten uitgedaagd worden om op onderzoek uit te gaan. Door samen te spelen en te werken ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun sociale vaardigheden.Voor de kinderen van 0-4 jaar wordt naast de volledige dagopvang ook opvang aangeboden die aansluit op het continurooster van school.

Als kinderen 4 jaar worden, zijn ze niet verplicht om door te stromen naar het basisonderwijs van Kindcentrum Bussel. Alle kinderen zijn welkom!. 

Contracten:
We bieden de volgende contracten aan:

Hele dag opvang: 07:00 - 18:30
Halve dag opvang: 07:00 - 12:30 / 12:30 - 18:30
Schooltijden opvang: 08:00 - 14:15

 

3+ Groep

Speciaal voor kinderen van 3-4 jaar heeft Kindcentrum Bussel een 3+ groep. Hier werken de kinderen spelenderwijs aan de vaardigheden die belangrijk zijn om een goede start te kunnen maken op de basisschool. We maken regelmatig uitstapjes, zoals naar het park, onze activiteiten sluiten vaak aan bij het thema van de kleuterklas. Ook spelen onze 3 jarigen soms al in de kleuterklas of samen met de kleuters buiten om de overgang naar school te versoepelen. 

Contracten:
We bieden de volgende contracten aan:

Hele dag opvang: 07:00 - 18:30
Halve dag opvang: 07:00 - 12:30 / 12:30 - 18:30
Schooltijden opvang: 08:00 - 14:15

 

Peutergroep

De peutergroep van Kindcentrum Bussel biedt kinderen van 2-4 jaar voor op het basisonderwijs. Door de intensieve samenwerking tussen de peutergroep en basisonderwijs is er een mooie doorgaande lijn. 

De peutergroep sluit aan bij de openingstijden van de basisschool en is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten, klik hier voor het vakantierooster. 

 

Buitenschoolse opvang

Op de BSO komen kinderen uit de hele wijk, van zowel de Bussel als Sint Jozefschool. Hier kunnen ze zich heerlijk vermaken voor en na schooltijd. Er is een mooi speelhuis aanwezig en er zijn voldoende plekken om lekker te spelen en te knutselen. Het is ook leuk om een spelletje te doen met elkaar, rustig te lezen of te spelen in de bouw- of verkleedhoek. Bij slecht weer maken we regelmatig gebruik van de gymzaal waar we bewegingsactiviteiten doen.

Tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen gebruik maken van een uitgebreid activiteitenprogramma. 

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van het kinderdagverblijf en de BSO te lezen.

Kindcentrum Bussel is 52 weken per jaar geopend van 7.00-18.30 uur. Wij bieden een mooie doorgaande lijn voor kinderen van 0-12 jaar, die volledig op elkaar is afgestemd. De opvang van Kindcentrum Bussel wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven. 

Email: bussel@kinderopvangwestfriesland.nl 

Nog meer weten over de opvang op Kindcentrum Bussel?
Volg ons op Facebook of Instagram.

"Wij zijn heel erg blij, dat we aan zoveel kinderen uit de buurt een warme en gezellige opvang kunnen bieden, van baby tot aan kinderen van groep 8".

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!