Extra ondersteuning

Extra ondersteuning van kinderen

Jaarlijks wordt een Perspectief Op School (POS) geschreven en is er een ondersteuningsplan waarin beschreven staat hoe de ondersteuning op kindcentrum de Bussel is georganiseerd.

Ons onderwijs en onze opvang worden zodanig ingericht dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. De kwaliteitszorg wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen met behulp van een leerlingvolgsysteem waaruit de vorderingen in ontwikkelfases, kennis en vaardigheden blijken van de kinderen, de ontwikkelingsfase, het leerjaar en de school. Ons leerlingvolgsysteem bevat toetsen en observatie instrumenten die de ontwikkelfases, de kennis en vaardigheden van de kinderen meten in elk geval op het gebied van de ontwikkeling, Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen. De opvang maakt gebruik van Konnect kindvolgsysteem en de leerjaren 1 t/m 8 van het IEP leerlingvolgsysteem.

Ondersteuningsplan2023-2027.pdf

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!